Vårt samarbete med vännerna i Österbotten uppmärksammas på båda sidor om Kvarken!